Oslo Tennisarena endrer vedtektene etter brev fra Kulturdepartementet

Oslo Tennisarena AS fikk et brev med flere kraftige påpekninger om ulike forhold. Nå har selskapet svart.

I et brev fra Kulturdepartementet til Oslo Tennisarena AS tidligere i år påpekte departementet to forhold de ønsket svar på:

  1. At Oslo Tennisarena gjennom Eksamenservice AS leier ut banene til eksamensbruk i to perioder av året.
  2. At Oslo Tennisarena AS sine vedtekter ikke er godkjent for utbetalinger av spillemidler mellom 2011 og 2016.

Kulturdepartementet ønsket et svar innen 15. november og 22. oktober kom svaret fra Oslo Tennisarena med daglig leder Torodd Reiersen.

Tar grep
Henvendelsen fører til at Oslo Tennis Arena tar grep. De erkjenner at «OTAs vedtekter ikke er i overensstemmelse med de krav som stilles etter Kulturdepartementets bestemmelser.»

Derfor har Oslo Tennisarena AS valgt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

På den skal de nødvendige endringene vedtas, og de nye vedtektene vil umiddelbart bli sendt til Kulturdepartementet.

Greier ut
I brevet til Kulturdepartementet utreder også Oslo Tennisarena AS for utleievirksomheten.

De påpeker at eksamensvirksomheten i mai og juni ikke går særlig utover antall tennistimer. Da er som regel utesesongen i gang, og «dette gjenspeiles også i OTAs klubbavtaler som kun varer frem til 30. april (fra 1. september). «

Når det kommer til eksamensvirksomheten i november og desember skriver Oslo Tennisarena at «dette er en mer attraktiv periode for innendørs tennisspill enn mai/juni, men det er likevel noe mindre «press» på leie av timer i denne perioden fordi det nærmer seg jul.»

OTA vil også se på Eksamenservice, som Kulturdepartementet mener er en kommersiell aktør. De svarer: «på denne bakgrunn har nå OTAs styre initiert en prosess for å vurdere organiseringen og håndteringen av utleievirksomheten ved Oslo Tennisarena. Denne prosessen vil finne sted parallelt med den pågående evalueringen av OTAs eierstruktur, slik dette også ble redegjort for i møtet.»

Andre artikler

Støtt Tennis-Norge

Vipps ditt bidrag til 131788