Fylkesmannen vil stoppe Holmenkollen Tennisklubb

Holmenkollens Tennisklubbs planer om et nytt tennisanlegg i Midtstua møter motstand.

Holmenkollens Tennisklubbs planer om et nytt tennisanlegg i Midtstua møter motstand.

Oslo kommune er positive og ønsker å godkjenne tennisklubbens planer om et nytt tennisanlegg med seks innendørsbaner og seks utendørsbaner i Midtstua. Oslo bystyrets vedtak ble derimot klaget inn til Fylkesmannen, og vedtaket er blitt bestemt ugyldig, melder NRK.

– Denne saken er ikke tilstrekkelig opplyst. Kommunen er forpliktet til å ta hensyn til barn og unge sine interesser, men det har ikke kommunen gjort. De er også forpliktet til å vurdere behovet for et erstatningsareal for friarealet som blir omregulert for å ivareta barn og unges rettigheter til lek og idrett, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland til NRK.

Vedtaket er klaget inn av «Markaportens venner» fordi Bautatoma, som anlegget skal ligge på, i lang tid har vært en del av en grønn korridor fra marka til fjorden. Tidligere har Miljødepartementet stanset planene om en skole på området.

Det betyr trolig at Holmenkollen må starte planleggingen på nytt, men styreleder i HTK, Bjørne Byhring, har ikke gitt opp håpet.

– Vi starter på nytt igjen fra scratch. Vi må sette oss ned sammen med Oslo kommune, som ønsker dette her, og med Fylkesmannen og løse de problemene vi har. Da ruller tennisballen videre, ifølge styrelederen.

Mer om Holmenkollens planer for det opprinnelige anlegget kan du lese her. 

Andre artikler

Støtt Tennis-Norge

Vipps ditt bidrag til 131788