tennis illustrasjon

Oslo kommune vil senke timeprisen på Frogner Tennis

Oslo kommune har lagt ut driften av Frogner Tennis i Frognerparken på anbud for de neste to årene.

Oslo kommune har lagt ut driften av Frogner Tennis i Frognerparken på anbud for de neste to årene.

Avtalen med Oslo Tennisarena for driften av Frogner Tennis har gått ut. Oslo kommune er derfor inne i en ny anbudsprosess og har sendt ut en såkalt «tilbudsinvitasjon» for driften de neste to årene, med en opsjon på ett år pluss ett år.

Den nye avtalen inneholder viktige endringer. Oslo kommune er tydelig på at prisene for å spille i tennis i Frognerparken for øyeblikket er for høye.

– Formålet med avtalen er at anlegget skal drives gjennom frivillig innsats, med økonomisk støtte fra kommunen for å sikre at anlegget blir tilgjengelig for allmenheten, og med billettpriser som har til hensikt å inkludere så mange som mulig, står det i tilbudsinnbydelsen.

– Avtalen skal legge til rette for et best mulig tilbud for alle Oslos innbyggere, med barn og unge som prioriterte grupper. Driftsavtalen skal sørge for et tilgjengelig og variert idrettstilbud for en bred brukergruppe, står det videre.

De nåværende prisene for å spille på Frogner Tennis er 230 kroner per time i ukedager mellom 08.00 – 14.00, 340 på ukedager mellom 15.00 – 21.00 og 300 kroner i helgene.

Oslo kommune ønsker at prisene skal være 100 kroner per time for voksen i ukedager, mens det skal koste 80 for barn og 120 kroner for voksne i helgene, mens barn skal betale 100 kroner i helgene. En betydelig reduksjon.

Etter det Tennis-Norge erfarer skal to aktører være interessert i å drifte Frogner Tennis.

Andre artikler

Støtt Tennis-Norge

Vipps ditt bidrag til 131788